Diablo - Icaros
Sakara Records
Melodic, Thrashy Groove Metal
Aleksie 88 / 100
Diablo - Renaissance
Poko Records
Melodic Thrashy Aggro Metal
Aleksie 89 / 100
Diablo - Mimic 47
Poko Records
Melodic Thrashy Aggro Metal
Aleksie 78 / 100
Diablo - Eternium
Poko Records
You Tell Me!
Aleksie 92 / 100 Album of the month